Tag: international

Phát trực tiếp trong quảng cáo, nhu cầu mới thách thức

Mặc dù phần lớn ngành công nghiệp tập trung vào việc tạo ra các điểm ảnh chất lượng tốt hơn trên các màn hình chất lượng tốt hơn, nhưng tính tức thời của việc phát trực tiếp (live stream) đang chứng tỏ được sự hấp dẫn của mình đối với các nhà quảng cáo đang...