Our Project

Phim ngắn, tiểu phẩm
99 Views0 Comment

Chúng tôi xây dựng nên một kịch bản hoàn toàn hoàn hảo, mọi thứ sẽ bắt đầu khi được bấm máy

Behind The Scenes

Chúng tôi sẽ cập nhật nội dung sau…

Production
Insporation Media
Client
Ana Alcazar
Director
Tăng Minh Hữu
Assistant Camera
Lê Hoàng Thiện Lân Mã
Location
Trường học
Model
Sinh viên

Leave your thought